Informacions COVID-19

Carta presentació de la Directora-Titular

Carta a les famílies del Conseller d'Educació i de la Consellera de Salut

Annex de Mesures extraordinàries - Departament d'Educació

Pla d'Organització 2020-2021

Resum del Pla d'Organització 2020-2021

Annex de Mesures extraordinàries - Departament d'Educació

Autorització per al procediment de gestió de casos i contactes de la COVID-19

Protocol Confinaments Parcials

Declaració responsable per les famílies

Ed. Infantil

Ed. Primària

Ed. Secundària