El servei de Biblioteca és un servei gestionat per lAMPA de l’escola que funciona de dilluns a divendres de 17.00 a 19.00 hores.

Els usuaris disposen d’un servei de consulta de llibres adaptats a totes les edats, copisteria i ordinadors amb accés a internet.

Per fer-ne ús cal identificar-se com a membre de l’AMPA. Si no s’és membre de l’AMPA, l’accés diari costa 1€ per persona.

La biblioteca és un lloc d’estudi i treball  i cal seguir unes normes de comportament:

  • Cal parlar en un to de veu que no molesti a la resta i no fer soroll.
  • Cal conservar un ambient agradable i de respecte i mantenir una actitud respectuosa cap al personal de la biblioteca i cap a la resta d’usuaris.
  • Cal silenciar els dispositius electrònics.
  • No es pot menjar ni beure.
  • Cal mantenir la sala neta i endreçada.
  • La prioritat dels ordinadors és per als alumnes que han de fer treballs o cercar informació.
  • La responsable de la Biblioteca té per funció garantir el seu bon funcionament i l’acompliment de les normes, i, en cap cas, ha de cuidar dels nens i nens que utilitzen el servei.
  • Els pares, mares i acompanyants són els responsables dels nens durant l’horari de biblioteca.
  • En cas d’incompliment d’alguna d’aquestes normes es prohibirà a l’alumne/a l’accés a l’aula i/o se’l farà fora de la mateixa.