MATRÍCULA INFANTIL - PRIMÀRIA - ESO - BATXILLERAT

PREINSCRIPCIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, ESO I BATXILLERAT

El període de preinscripció en el cas d’infantil i primària serà del 6 al 20 de març. I en el cas de l’ESO del 8 al 20 de març.

El període de matriculació és el 18 al 26 de juny.

HORARI DE MATRICULACIÓ:

  • A determinar

Per poder fer la matrícula necessiten una sèrie de documentació que han d’omplir i se’ls entregarà en un sobre que prèviament han de passar a recollir a porteria.

Aquest sobre estarà preparat a partir del dia 13 de juny.

PREINSCRIPCIÓ 2024-2025

OFERTA DEFINITIVA
BAREM PROVISIONAL
BAREM RESOLTES RECLAMACIONS
LLISTA ORDENADA
INFORME ASSIGNADES
INFORME PREINSCRIPCIÓ AL CENTRE
INFORME LLISTA D'ESPERA

Nombre de desempat: 81.801

Batxillerat

Per tal de poder-se inscriure al nostre Batxillerat Privat cal que omplin i retornin al correu de l’escola, durant el mes de maig, els següents documents i la documentació identificativa:

  • Dades Matrícula
  • Sol·licitud matrícula

Documentació identificativa

Si l’alumne és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2024, ha de presentar l’original i una còpia del DNI, NIE de l’alumne, només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.

Si l’alumne és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2024, ha de presentar els documents següents:

  • Original i còpia del DNI, NIE de l’alumne, només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.
  • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i còpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.
IMPORTANT:
PELS ALUMNES DE L’ESCOLA NOMÉS CAL LA SOL·LICITUD!

Fitxa dades matrícula

Descarrega arxiu

Sol·licitud matrícula Batxillerat

Descarrega arxiu