Una de les prioritats de la nostra escola és l’aplicació de les noves tecnologies per a la millora dels processos d’aprenentatge dels alumnes (TAC)

L’ús de les Tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació (TAC) té com a finalitat educativa que els nostres alumnes aconsegueixin la Competència digital, és a dir la combinació de coneixements, habilitats i capacitats, en conjunció amb valors i actituds, per assolir objectius amb eficàcia i eficiència en contextos digitals i amb instruments digitals.

Per aconseguir aquestes finalitats, els nostres alumnes i educadors disposen de:

 • Materials digitals elaborats pels propis professors del centre o materials aliens.
 • Pissarres digitals interactives (PDI) a totes les classes.
 • Ordinadors, ordinadors portàtils, Noobies i tauletes Snappet.
 • Matèries optatives i complementàries de Robòtica Educativa que potencien el desenvolupament d’habilitats i competències en els alumnes.
 • Infraestructures adequades amb cablejat i cobertura WIFI a tot el centre.

Com es desplega el projecte per assolir els objectius?

Educació Infantil:
 • Els més petits, de P3, P4 i P5 fan una introducció a l’ús dels ordinadors i s’inicien en la lògica computacional treballant amb l’ús de robots (Bee-bots).
Educació Primària:
 • Els alumnes de cicle inicial utilitzen els ordinadors, segueixen amb l´ús dels robots (Bee-bots) i comencen a treballar amb algunes eines ofimàtiques bàsiques.
 • Els alumnes de cicle mitjà aprofundeixen en l’ús d’eines ofimàtiques i s’inicien amb l’ús d’internet i continuen el projecte de Robòtica amb Lego WEDO i Lightbot i una primera introducció al llenguatge de programació Scratch.
 • A partir de cicle superior els alumnes treballen de manera habitual amb l’ús de l’ordinador. Fan servir especialment eines que permeten el treball col·laboratiu (Google Drive, Gmail, …). A més a més desenvolupen competències digitals avançades amb l’aprofundiment en l’aprenentatge del llenguatge de programació, Scratch i la robòtica amb LEGO Mindstorm i Robot.
Secundària:
 • Cada alumne/a d’ESO disposa d’un ordinador portàtil propi per desenvolupar les tasques a l’aula.
 • Els alumnes utilitzen un Entorn Virtual d’Aprenentatge (Plataforma XTEND) i tenen llibres digitals a ESO (Editorial Santillana i Science Bits).
 • Els alumnes fan treballs col·laboratius a partir de les possibilitats que ofereix GOOGLE DRIVE.
 • Els alumnes utilitzen la suite ofimàtica de Microsoft Office. L’escola ofereix a tots els alumnes de secundària una llicència gratuïta d’Office 365.
 • Els alumnes elaboren Blogs mitjançant eines com Blogger.
 • Els alumnes treballen el raonament lògic computacional mitjançant l’ús de programes tipus Scratch i App Inventor i eines de robótica educativa com ara LEGO Mindstroms i Arduino.