Tal i com assenyala el psicòleg Daniel Goleman i nombrosos estudis sobre intel·ligència emocional, la capacitat d’èxit de les persones no depèn tant de les seves capacitats cognitives sinó del seu nivell de desenvolupament emocional.

L’educació emocional és una innovació educativa justificada a partir de les necessitats socials i la seva finalitat és el desenvolupament de competències emocionals que millorin el benestar personal i social.

Per això, a la nostra escola la gestió dialogada de conflictes i l’educació emocional es converteix en un dels nostres eixos transversals, treballant-se des de totes les matèries de P3 fins a 6è de primària.

Els beneficis de la intel·ligència emocional en els infants i adolescents són múltiples:

  • la millora de la conducta;
  • la creació d’una autoestima sana;
  • fa els infants i adolescents més responsables, segurs i autònoms;
  • ajuda en el benestar personal i
  • ajuda a desenvolupar les habilitats socials bàsiques per a qualsevol tipus de relació.

És per això que des del curs 2017-18 hem implantat el programa Emociona’t, que té com a objectius principals:

  • prendre consciència de les emocions;
  • comprendre els sentiments dels altres;
  • tolerar les pressions i frustracions del context;
  • accentuar la capacitat de treballar en equip;
  • adoptar una actitud empàtica i social que brindarà majors possibilitats de desenvolupament personal i participar, deliberar i conviure amb tothom des d’un ambient harmònic i de pau.

Estem convençuts que aquest programa ajudarà els infants i adolescents a afrontar amb més garanties els reptes que es plantegen en la vida quotidiana i augmentar el seu benestar personal i social.