Autoritzacions

Comunicació malalties i al·lèrgies

Descarrega arxiu

Sol·licitud administració medicaments

Descarrega arxiu

Autorització sortides

Descarrega arxiu

DATES IMPORTANTS CURS 22-23

REUNIONS INICI DE CURS 2022 – 2023
L’hora de les reunions serà a les 18h.
· P4 – P5: 15 setembre
· 1r – 2n PRIMÀRIA: 20 setembre
· 3r – 4t PRIMÀRIA: 22 setembre
· 5è – 6è PRIMÀRIA: 29 setembre
· 1r / 4t ESO / 2n Batx: 27 setembre
· 2n / 3r ESO / 1r Batx: 4 octubre