Autoritzacions

Comunicació malalties i al·lèrgies

Descarrega arxiu

Sol·licitud administració medicaments

Descarrega arxiu

Autorització sortides

Descarrega arxiu

DATES IMPORTANTS CURS 20-21

REUNIONS INICI DE CURS 2021 – 2022
L’hora de les reunions serà a les 18h.
· P4 – P5: 21 setembre
· 1r – 2n PRIMÀRIA: 29 setembre
· 3r – 4t PRIMÀRIA: 04 octubre
· 5è – 6è PRIMÀRIA: 30 setembre
· 1r – 4t ESO: 27 setembre
· 2n – 3r ESO i BTX: 28 setembre