Projecte i objectius

Els nostres objectius són:

– Que els infants mengin d’una manera suficient, sana, equilibrada i adaptada a les necessitats particulars de cada edat i circumstància. Sempre des de la màxima seguretat alimentària i rigor higiènic.

– Que els infants amb intoleràncies, al·lèrgies i/o realitats concretes rebin una atenció alimentària adequada. S’ofereixen fins a 14 tipus de menús diferents (intolerància al gluten, a la lactosa, menús per a celíacs, al·lèrgies als fruits secs, al marisc, multial·lèrgies,..)

– Que els infants durant aquest temps de migdia rebin també una educació en els diferents aspectes  d’ordre i convivència: que aprenguin a mantenir un comportament correcte a taula i una utilització correcte dels estris, que assimilin les normes de prevenció i de contagi en l’alimentació, que respectin els materials i l’entorn, que aprenguin a conviure amb els companys i companyes tot respectant el torn de paraula, coneixent i respectant les regles del joc, utilitzant el diàleg davant un desacord; i a l’hora d’esbarjo del migdia, potenciant la creativitat en el joc.

– Que els infants descansin de l’esforç de les tasques escolars alhora que s’alliberin de les tensions acumulades a l’aula i que tornin a l’aula amb les energies renovades per tal d’afrontar les tasques escolars amb unes bones condicions

– Que el monitoratge tingui cura d’ells creant un espai on els infants se sentin segurs en mans d’uns adults de referència, de manera que se sentin físicament i emocional ben cuidats.

¿Com ho fem?

Per dur a terme aquests objectius la cuina és cuina in situ i els menús estan confeccionats per un equip heterogeni de professionals amb els caps de cuina i supervisats per dietistes i nutricionistes, alhora que segueixen les recomanacions del Departament de Salut. Els menús estan adaptats a la temporada de primavera-estiu i tardor-hivern i personalitzats per a totes les dietes que es precisin (dietes terapèutiques, al·lèrgies i intoleràncies alimentàries). S’incorporen plats de cuina tradicional catalana i de cuina mediterrània. Cada mes s’acompanya la programació mensual dels menús de migdia amb una proposta de sopars pensada per complementar el menú de migdia per facilitar una alimentació equilibrada a l’infant.

Activitats de menjador

Durant el temps entre el final de l’horari escolar de matí i el retorn a l’aula de la tarda, els infants, mentre no són al menjador, disposen d’unes activitats de lleure de diferents tipologies (“permanents”, “temporals” i “tallers”) específiques per als diversos segments d’edat (infantil, primària i secundària).

Aquest Espai de Migdia es basa en racons que els permeten barrejar-se i escollir què fer. Alguns exemples d’activitats permanents són:

-Un racó que faciliti l’activitat esportiva (exterior, a la pista poliesportiva)

-Racons d’interior:

–  Activitats dirigides a alumnes d’Infantil i Primària: jocs simbòlics, jocs de taula,     racó de lectura, etc.

–  Activitats per a alumnes de secundària: jocs de taula, jocs d’enigmes, jocs d’estratègia i espai d’estudi.

Com a exemples d’activitats temporals i tallers podem trobar jocs tradicionals, activitats lligades al circ, activitats lligades a les arts escèniques i tallers de manualitats, de còmics o de consum responsable entre d’altres.

El servei de menjador i espai de migdia és ofert per ROCADINO sans & alegres de l’empresa F.ROCA S.L. (www.froca.cat/rocadino).

Novetats nutricionals

Guia d'alimentació escolar en etapa escolar

Petits canvis

MENÚ 2020, transformar el menú per transformar el model

Com han influït les recomanacions de la OMS en la confecció del menú escolar actual?

Privacy Preference Center