VOLS FORMAR PART DE L'AMPA?

Per a ser membre de l’AMPA un dels seus fills ha de ser alumne de la nostra escola, emplenar la sol·licitud d’inscripció (aquesta sol·licitud han d’emplenar-la, signar-la i lliurar-la a l’AMPA en mà).
A continuació els deixem l’enllaç per a descarregar-la:
Aquest document és obligatori emplenar-lo.
D’altra banda, s’ha de pagar la quota de l’AMPA que són 45 € per família i curs. Si no s’ha triat l’opció de domiciliació (la domiciliació es passa únicament a l’agost). Si la inscripció es realitza després de l’1 de juliol s’ha de pagar en metàl·lic o per transferència.
1- Per transferència al compte de l’AMPA indicant els cognoms de la família:
AMPA ICH
BANC SABADELL
ES55 0081 1973 48 0001021408
2- Pagament en metàl·lic, a principi del curs s’anunciaran els dies de pagament. Aquests dies també ens pot lliurar en mà el document d’inscripció.
Per a qualsevol altra informació estem a la seva disposició en el següent mail:
info.ampaich@gmail.com

COMUNICACIONS

XARXES SOCIALS

INSTAGRAM

@AMPA_ICH

TWITTER

@AMPAICH1