Al llarg del curs es desenvolupen un seguit d’activitats de Pastoral per treballar els valors que ajudin als infants i joves a desenvolupar-se com a persones compromeses amb la millora de la societat que els envolta.

Els valors que, des de la nostra identitat cristiana d’acord amb el caràcter de la fundadora, Emilie de Villeneuve, volem treballar són:

 • La transmissió dels valors de l’Evangeli per tal de complir amb la missió d’“Educar per transformar”.
 • L’acolliment, la integració, l’acompanyament i la familiaritat com a base de la nostra tasca diària.
 • El diàleg, la comunicació, la cooperació, la participació, el respecte i la tolerància per aconseguir que les relacions humanes entre tots els membres de la comunitat educativa portin a una bona convivència.
 • L’autoestima, l’autonomia, la confiança i l’empatia per a un desenvolupament integral de la persona.
 • L’esperit de superació i la cultura de l’esforç en el treball.
 • La implicació, la responsabilitat, la pau, el compromís, la solidaritat  i l’equitat per assolir una societat millor i un món més sostenible.
 • La innovació, la creativitat, la iniciativa i l’esperit crític com a fonaments de la tasca educativa.

Les activitats que es fan durant el curs escolar són:

 • Bon dia dels dijous
 • Celebració del Dia d’Emilie
 • Eucaristies (Dia de la Immaculada Concepció, Eucaristies final de curs, etc)
 • Dinàmiques del temps d’advent
 • La Campanya de Nadal
 • Celebracions del Dia Escolar de la No-violència i  la Pau
 • El Dimecres de Cendra
 • Xerrades
 • La Caminada Solidària
Projecte de pastoral