ESO

Com treballem?

El nostre enfocament metodològic es basa en l’aprenentatge teòric i en l’aplicació dels continguts assolits amb una àmplia presència de les noves tecnologies en la pràctica diària.

Els alumnes treballen amb llibres digitals (Santillana i Science Bits) i disposen de Pissarres Digitals Interactives a les aules, una plataforma digital (Xtend), WI-FI i el seu ordinador personal.

Els alumnes reben una sòlida formació acadèmica i un seguiment i atenció personalitzats que els permetrà posteriorment desenvolupar-se de manera íntegra en la societat.

Els alumnes cursen les matèries obligatòries per a cada curs, així com el Treball de síntesi (de 1r a 3r) i el projecte de recerca (4t) i complementen els seus estudis amb matèries optatives i complementàries. De 1r a 3r els alumnes trien matèries optatives per reforçar o ampliar coneixements de llengües, matemàtiques i emprenedoria. Cal destacar que els alumnes poden cursar francès com a segona llengua estrangera i Robòtica. A 4t les matèries optatives són Biologia i Geologia, Física i Química, Economia, Emprenedoria, TIC (Informàtica), Tecnologia, Llatí, Francès i Música amb la intenció que els/les alumnes puguin treballar aquelles matèries que podran desenvolupar a Batxillerat o en Cicles de Grau Mitjà en un futur.

Les matèries complementàries proposen treballar els valors humans i religiosos, reforçar aspectes del raonament matemàtic, millorar la pràctica oral d’anglès i iniciar-se en la pràctica científica al laboratori.

Com a escola AICLE, l’anglès té un paper clau. Volem que tots els/les alumnes, independentment de les seves capacitats d’aprenentatge i la seva procedència social, assoleixin el domini de tres llengües (català, castellà i anglès) que els permeti poder comunicar-se en el món actual. Els alumnes estudien amb llibres de Cambridge University Press i tenen l’oportunitat de presentar-se als exàmens KET i PET per aconseguir les titulacions corresponents. Es reforça la part oral amb una matèria complementària d’una hora setmanal. Els alumnes que ho desitgin poden cursar de 1r a 4t la matèria de Francès com a segona llengua estrangera.

Una de les prioritats de la nostra escola és l’aplicació de les noves tecnologies per a la millora dels processos d’aprenentatge dels alumnes. L’ús de les Tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació (TAC) té com a finalitat educativa que els nostres alumnes aconsegueixin la Competència digital, és a dir la combinació de coneixements, habilitats i capacitats, en conjunció amb valors i actituds, per assolir objectius amb eficàcia i eficiència en contextos digitals i amb instruments digitals. A l’ESO, cada alumne/a disposa d’un ordinador portàtil propi per desenvolupar les tasques a l’aula, utilitza un Entorn Virtual d’Aprenentatge (XTEND) i llibres digitals (Editorial Santillana i  Science Bits). També  fan treballs col·laboratius a partir de les possibilitats que ofereix GOOGLE DRIVE i  utilitzen la suite ofimàtica de Microsoft Office. L’escola ofereix a tots els alumnes de secundària una llicència gratuïta d’Office 365. Els alumnes elaboren Blogs mitjançant eines com Blogger i treballen el raonament lògic computacional mitjançant l’ús de programes tipus Scratch i App Inventor i eines de robótica educativa com ara LEGO Mindstroms i Arduino.

Finalment, realitzem a tots els cursos d’ESO sortides i activitats escolars  dins i fora de l’escola que permeten als alumnes a aprendre de primera mà i posar en pràctica allò estudiat a les aules.

Atenció personalitzada

Un altre eix fonamental de l’ESO és l’acompanyament que fem dels alumnes durant el temps que estan amb nosaltres. Els tutors/es disposen d’una hora setmanal amb el grup-classe i una altra hora d’atenció als alumnes mitjançant les tutories individualitzades per tractar temes acadèmics i d’evolució personal de l’alumne/a per ajudar-lo a gestionar el seu pas per la secundària. Volem ajudar-los a ser persones competents amb valors, responsables, amb confiança, flexibles, capaços de dialogar i col·laborar en un món cada cop més canviant.

Els alumnes, segons la seva maduresa, reben una orientació acadèmica i  professional individualitzada i en grup amb l’objectiu que tinguin la màxima informació possible per poder decidir amb garanties sobre el seu futur.

Valors

Tot i l’àmplia dedicació horària a les qüestions acadèmiques, donem un paper important a la Solidaritat. Cada any participem a la Marató de TV3, a la campanya “1 origami 1 Euro”, en les diferents activitats solidàries proposades des de l’escola i ajudem a la Fundació Banc d’Aliments en la classificació dels productes obtinguts en el Gran Recapte.

L’escola també està desenvolupant a l’ESO un projecte d’Aprenentatge Servei, una proposta educativa de Servei Comunitari que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte en el qual els alumnes es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

Si voleu més informació de l’ESO podeu contactar amb nosaltres clicant aquí  i/o demaneu una entrevista personalitzada clicant aquí

Activitats

Sortides i activitats escolars

Al llarg del curs, els i les alumnes de la nostra escola fan tot un conjunt de sortides culturals i d’activitats dins i fora del Col·legi per tal de complementar tot allò après a l’aula.

Les sortides i activitats són variades i adaptades al currículum i a les edats dels alumnes. També es fa esquiada i viatges d’estudis per afavorir la convivència entre els alumnes.

Si voleu consultar quines activitats es desenvoluparan durant aquest curs podeu consultar els següents vincles:


Sortides i activitats culturals 1r ESO

Curs 2023-2024

Sortides i activitats culturals 2n ESO

Curs 2023-2024

Sortides i activitats culturals 3r ESO

Curs 2023-2024

Sortides i activitats culturals 4t ESO

Curs 2023-2024

Professorat

Equip de mestres d'ESO - BATX

Horari Entrevistes Tutors/es

Privacy Preference Center