L’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera (AICLE), de l’anglès Content and Language Integrated Learning (CLIL), fa referència a qualsevol context educatiu en el qual s’utilitza una llengua estrangera com a mitjà d’ensenyança i aprenentatge de continguts no relacionats amb la llengua en si.  És, alhora, una metodologia molt efectiva i motivadora, que consisteix, bàsicament, en impartir una matèria o part d’ella en una llengua estrangera

La implantació de l’AICLE implica processos d’ensenyança i aprenentatge amb un doble objectiu: el desenvolupament de les competències pròpies de la matèria i, simultàneament, el desenvolupament de les competències lingüístiques.

Objectiu

Que tots els alumnes assoleixin el domini de tres llengües (català, castellà i anglès) que els permeti poder comunicar-se en el món actual. L’objectiu és assolir que tots els alumnes, independentment de les seves capacitats d’aprenentatge i la seva procedència social, aconsegueixin aquestes capacitats comunicatives.

Una mica d’història

L’any 2006 la nostra Escola es va plantejar iniciar aquest pla d’aprenentatge i així ho va fer constar en el Pla Lingüístic del Centre. La idea inicial era implantar-lo en 2 o 3 cursos vista.

Al curs 2007-2008 s’acordà en el claustre de professors i professores que l’assignatura d’Educació Visual i Plàstica s’impartiria en anglès.

El setembre de 2009 s’acordà en el Consell Escolar treballar amb Cambridge, completant així el procés previst.

Formació permanent del professorat

Una part important del professorat ja té o està en vies d’aconseguir les titulacions necessàries per poder dur el projecte endavant. En aquesta línia, durant els cursos 2007-2008 i 20008-2009 la major part del professorat d’Educació Infantil i Primària va fer un curs d’anglès a l’escola. Posteriorment altres professors d’ESO i Batxillerat han fet cursos i obtingut els certificats en llengua anglesa necessaris.

Resultats

 • Certificacions externes: l’escola ha estat reconeguda per la Universitat de Cambridge com a centre autoritzat i preparador per als exàmens Cambridge ESOL. Cliqueu aquí per veure el diploma certificat.
 • Exàmens oficials Cambridge ESOL: es duen a terme a l’escola (quan hi ha el nombre mínim d’alumnes inscrits requerits) per mitjà d’un conveni amb Cambridge English i el preu d’inscripció és més econòmic.
 • Curs 2017-2018:
  • Es presentaren 36 alumnes a l’examen Cambridge Young Learners (YLE) – Starters, Movers i Flyers – i tots l’aprovaren.
  • Es presentaren 3 alumnes a l’examen Cambridge Key English Test (KET) i l’aprovaren els 3.
  • Es presentaren 2 alumnes a l’examen Cambridge Primary English Test  (PET) i tots l’aprovaren.
  • Es presentaren 8 alumnes a l’examen Cambridge First Certificate in English  (FCE) i l’aprovaren 7 i un aconseguí el reconeixement de nivell del PET.