Som una escola amb més de 65 anys de servei al barri d’Horta que promou una educació integral, d’acord amb la concepció cristiana de la persona, i un ensenyament de qualitat que, seguint el model de Maria Immaculada,  forma infants i joves amb la capacitat de transformar i millorar  la societat.

La nostra escola ofereix un “ambient de família” entre tots els membres de la Comunitat educativa, creant relacions fonamentades en la confiança, la senzillesa i la cooperació.

L’alumne/a és el protagonista del procés d’ensenyament-aprenentatge i l’equip docent l’acompanya en el seu creixement i l’ajuda a conèixer-se a si mateix/a, a desenvolupar la personalitat, a ser autònom/a i a prendre consciència de la realitat que l’envolta, amb un compromís social especialment cap als pobres i desfavorits.

Per desenvolupar la nostra tasca, adoptem una metodologia activa, oberta, personalitzada i flexible, tenint en compte l’atenció a la diversitat; promovem una cultura de pau i de solidaritat, de manera que els nostres alumnes aprenguin no només a pensar i fer, sinó també a “ésser” i compartir; posem els avenços tecnològics al servei de l’educació i  proposem una relació família-escola basada en la coeducació i la corresponsabilitat.

Aprovat i signat per Direcció. 10 de març de 2022

El nostre objectiu és ser una escola de referència qualitativa en l’educació dels infants i joves del barri, des de la nostra identitat cristiana d’acord amb el caràcter de la fundadora, Emilie de Villeneuve,

Volem ser una escola oberta, acollidora, multilingüe i innovadora on l’alumne/a sigui el/la protagonista del seu procés d’ensenyament-aprenentatge, i assoleixi una preparació humana i acadèmica d’excel·lència per continuar aprenent al llarg de tota la seva vida:

 • Oferint una educació integral que permeti als nostres alumnes el desenvolupament màxim de totes les seves capacitats, tenint en compte la diversitat i respectant el seu ritme d’aprenentatge.
 • Acompanyant individualment a cada alumne/a en el seu creixement personal, educant-lo/la en els valors, potenciant el desenvolupament de les seves competències emocionals com a element essencial del desenvolupament integral de la persona, fomentant la seva autoestima així com les seves habilitats  socials,  donant-li estratègies perquè pugui viure plenament en la societat, afrontant els reptes que se li plantegin i ajudant a transformar-la i millorar-la.
 • Sent una escola oberta al món i a les famílies amb una acció compartida família-escola basada en la comunicació, la participació, la cooperació i la interrelació.
 • Desenvolupant una gestió de centre compromesa amb la millora contínua i amb un personal implicat, participatiu, innovador, compromès amb el compliment dels requisits legals aplicables a la nostra activitat i amb la concepció cristiana de la persona i la vida, que tingui en compte l’actualitat de la societat i els seus canvis, i en permanent formació per poder afrontar nous reptes des de la qualitat.

Aprovat i signat per Direcció. 10 de març de 2022

Els valors del Col·legi Immaculada Concepció, des de la nostra identitat cristiana d’acord amb el caràcter de la fundadora, Emilie de Villeneuve, són:

 • La transmissió dels valors de l’Evangeli per tal de complir amb la missió d’ “Educar per transformar”.
 • L’acolliment, la integració, l’acompanyament i la familiaritat com a base de la nostra tasca diària.
 • El diàleg, la comunicació, la cooperació, la participació, el respecte i la tolerància per aconseguir que les relacions humanes entre tots els membres de la comunitat educativa portin a una bona convivència.
 • L’autoestima, l’autonomiala confiança i l’empatia per a un desenvolupament integral de la persona.
 • L’esperit de superació i la cultura de l’esforç en el treball.
 • La implicació, la responsabilitat, la pau, el compromís, la solidaritat  i l’equitat per assolir una societat millor i un món més sostenible.
 • La innovació, la creativitat, la iniciativa i l’esperit crític com a fonaments de la tasca educativa.

Aprovat i signat per Direcció. 10 de març de 2022

El Col·legi Immaculada Concepció d’Horta té implantat un sistema de gestió de la qualitat a tots els processos i activitats relacionats amb les etapes d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat. No és aplicable el punt 7.1.5 de la norma ISO 9001 per no disposar d’equips de mesura crítics i necessaris per l’activitat, ni el punt 8.3 de desenvolupament i disseny perquès se segueixen les directrius marcades pel Departament d’Ensenyament.
Aprovat i signat per Direcció. 10 de març de 2022

ESCOLA TRILINGÜE

EDUCACIÓ INTEGRAL

VALORS CRISTIANS

ENSENYAMENT DE QUALITAT

COMPROMIS FAMILIAR

COMPROMIS SOCIAL

L'equip

L’Equip humà del Col·legi està format per 48 docents (diplomats, llicenciats i doctorats) i 4 persones del Personal d’Administració i Serveis (PAS) repartits de la següent manera:

 • Educació Infantil. 8 mestres (1 mestra d’Educació Especial)
 • Educació Primària: 21 mestres (3 mestres d’Educació Especial)
 • Educació Secundària (ESO i Batxillerat): 19 professors/es.
 • Recepció, administració, secretaria i manteniment: 4 persones.

L’Equip humà està format per un personal compromès amb una educació integral, d’acord amb la concepció cristiana de la persona, i un ensenyament de qualitat que formi infants i joves amb la capacitat de transformar i millorar  la societat i que els permeti el desenvolupament màxim de totes les seves capacitats, tenint en compte la diversitat i respectant el seu ritme d’aprenentatge.

El professorat de la nostra escola acompanya individualment a cada alumne/a en el seu creixement personal, educant-lo/la en els valors, potenciant el desenvolupament de les seves competències emocionals com a element essencial del desenvolupament integral de la persona, fomentant la seva autoestima així com les seves habilitats  socials,  donant-li estratègies perquè pugui viure plenament en la societat, afrontant els reptes que se li plantegin i ajudant a transformar-la i millorar-la.

Per a al realització de la seva tasca, el nostre Equip docent adopta una metodologia activa, oberta, personalitzada i flexible, tenint en compte l’atenció a la diversitat; promovent una cultura de pau i de solidaritat; posant els avenços tecnològics al servei de l’educació i  proposant una relació família-escola basada en la coeducació i la coresponsabilitat.

Per la seva banda, el Personal d’Administració i Serveis (PAS) fa una tasca fonamental de suport a la tasca docent en el dia a dia i en l’atenció als alumnes i les seves famílies en un context de comunicació i col·laboració.

El nostre és un personal implicat, participatiu, innovador i compromès amb una gestió de centre per a  la millora contínua.

Comunitat educativa

Equip directiu

 • Laia MirallesDirectora
 • Neus AmatSotsdirectora
 • Sònia GarcíaCap d’estudis d’Infantil i Primària
 • Inma García – Cap d’estudis d’ESO
 • Judit Artigas – Coordinadora de Batxillerat
AMPA ICHLa Congregació

Nostra història

Emilie de Villeneuve (1811 – 1854)

Fundadora de la Congregació de la Immaculada Concepció de Castres

El projecte d´Emilie començà a Castres.Per a l´amor d´Emilie, Castres aviat es fa petita; el seu projecte brotà d´una passió tan forta que va ser capaç de travessar els oceans, sempre a la recerca dels més necessitats.  El més extraordinari d´Emilie és que allò per què va lliutar continua tan viu com el primer dia, i és tan actual que mai no ha tingut més sentit que ara.

La nostra història

L’any 1951  la mare Germaine Sapein funda l’escola amb l’objectiu de desenvolupar una tasca educativa. El camí traçat a França per  Emilie de Villeneuve tindria  continuïtat a casa  nostra.

La Mare Montserrat va iniciar les obres d’adaptació d’una antiga casa senyorial que va transformar en escola. Els principis són difícils, però amb una voluntat ferma de lluita i amb il·lusió tot va endavant.

La tasca educativa va ser l’eix vertebral de l’escola, però les religioses i les alumnes tenien una altra missió: l’apostolat en el barri i la col·laboració en algunes parròquies.

La vida de l’escola s’emmotlla a les noves circumstàncies d’aquells moments, tant pel que fa a l’educació com a la infraestructura: arriben nous alumnes, es fan nous pavellons… i també arriben nous educadors, el personal laic.

Passa  el temps i l’escola, per a la seva viabilitat, es converteix en Centre Concertat.    Començà una nova etapa. Per respondre a les necessitats del moment, es construeix un poliesportiu, un teatre i, finalment, un parvulari.

Han passat més de cinquanta anys… hem celebrat ja les Noces d’or… moltes coses han canviat des dels inicis, però no pas el més essencial: la línia educativa, l’esperit de família i el carisma heretat d’Emilie.

Equipaments docents

Parvulari Emilie
Inagurat l’any 1994 és un equipament educatiu modern, funcional i acollidor. Disposa d’aules adequades a les edats dels alumnes que l’ocupen, patis, sala de psicomotricitat i un bon nombre d’instal·lacions que permeten una educació acurada dels alumnes de P3-P4 i P5.

Aules de Primària
L’escola disposa de 12 aules de Primària. Són espais amplis i adequats per a la realització de la tasca educativa i en elles els alumnes no només aprenen els continguts fonamentals de cada matèria, sinó que també desenvolupen les habilitats socials, tot aprenent a conviure sobre la base del respecte a l’altre. A les aules del Cicle Superior les aules disposen de Pissarres Digitals Interactives (PDI) i WI-FI.

Aules d’ESO i Batxillerat
L’escola disposa de dos pavellons amb 14 aules destinades a ESO i Batxillerat. Són espais amplis i adequats per a la realització de la tasca educativa i en elles els alumnes poden desenvolupar-se intel·lectualment amb llibertat i en un ambient d’estudi agradable i adequat. Disposen de Pissarres Digitals Interactives (PDI) , WI-FI i la infraestructura necessària per tal que els alumnes puguin fer ús del seu ordinador personal.

Laboratoris
L’escola disposa de tres laboratoris preparats per desenvolupar-hi la part més pràctica de les matèries de ciències. Són utilitzats pels alumnes que, d’acord amb les seves programacions, duen a terme exercicis d’experimentació complementaris a les explicacions impartides a l’aula.

Aula de Tecnologia
L’aula de tecnologia és el lloc de realització dels treballs pràctics de la matèria de Tecnologia d’ESO. Es troba equipada amb el material i les eines necessàries perquè els alumnes puguin desenvolupar-hi la part pràctica de la matèria i d’aquesta manera apropar-se al món de la tècnica.

Aules de Dibuix
L’escola disposa d’ aules d’educació visual i plàstica preparades per al desenvolupament d’una matèria que pretén posar en contacte els alumnes amb la creativitat, l’art i l’expressió plàstica, així com amb el dibuix tècnic i la utilització de programari informàtic com «Autocad».

Aula de Música
L’escola disposa d’un aula de música, equipada per al bon desenvolupament d’aquesta matèria. S’hi pot trobar nombrosos instruments, entre ells destaquen els pianos, i un aparell reproductor d’alta fidelitat que apropen l’art de la música als alumnes. D’acord amb cada edat, els alumnes aprenen el llenguatge musical.

Equipaments esportius

Gimnàs

L’escola disposa d’un gimnàs dotat dels equipaments esportius propis adequats a les edats dels alumnes que en cada moment l’ocupen. Els exercicis físics així com el coneixement del propi cos juguen un important paper en l’educació integral dels alumnes.

Pista poliesportiva

L’escola disposa d’una pista poliesportiva on té lloc la classe d’educació física dels diferents cursos. Dotada de vestidors i grades és alhora un espai multifuncional on tenen lloc activitats extraescolars com patinatge, futbol o bàsquet i activitats de caire escolar, com les festes que l’escola organitza amb motiu de la celebració de diades tradicionals.

Pista esportiva

L’escola disposa d’una pista esportiva que complementa la pista poliesportiva durant les jornades de classe i de pati de jocs esportius durant l’hora d’esbarjo. Dotada de vestidors i il·luminació artificial la pista esportiva és escenari d’activitats extraescolars durant les tardes de dilluns a divendres i els matins dels dissabtes.

Sala de psicomotricitat

A l’edifici del Parvulari, hi ha una sala dedicada a la psicomotricitat. En ella els alumnes comencen a desenvolupar les habilitats físiques i psicomotrius. Adequada a l’edat dels alumnes, la sala compta amb material que permet el desenvolupament de l’activitat psicomotriu dels alumnes.

Equipaments religiosos

La Capella

La capella és el lloc en què la comunitat de Germanes de l’Escola es reuneix diàriament per a les celebracions i les pregàries. Oberta a tothom, és un lloc especial en què tenen lloc actes religiosos que apleguen alumnes, Germanes, professors i pares i mares. És una capella recollida que crea un clima d’intimitat adient per als actes religiosos.

La Gruta

La Gruta és una instal·lació molt important de la nostra escola. Present des dels inicis del centre, ha esdevingut un símbol per a totes les promocions de nois i noies que hi han passat al llarg de molts anys. Avui ocupa un lloc privilegiat al pati, tot veient créixer les noves generacions d’alumnes que omplen de vida el nostre centre.

Equipaments lúdics

Patis

L’escola disposa de molts metres quadrats de superfície destinats a patis. Hi ha patis per a cada etapa educativa. En els patis hi ha zones de jocs, zones per practicar esports i zones de descans. A les hores d’esbarjo escolar, hi ha personal docent dedicat a vetllar perquè els alumnes puguin gaudir del seu temps lliure en harmonia.

Teatre

Inagurat l’any 1992 i amb capacitat per a quasi 200 persones, compta amb tot un conjunt d’instal·lacions tècniques que el converteixen en una sala d’actes preparada per a representacions teatrals i actes diversos. Està provist d’un equip que permet la projecció d’audiovisuals i fa les funcions de sala multimèdia del centre.

Altres equipaments

L’entrada

Inagurada l’any 2001, és una entrada moderna, funcional i acollidora, totalment adaptada per a l’accés de persones amb discapacitats físiques. Porta d’accés al nostre centre, representa la modernitat i l’adaptació als nous temps en un espai de tradició, unió i respecte, simbolitzat per una olivera.

Casa Central

La Casa central és un edifici senyorial que les Germanes van adquirir junt amb la propietat circumdant per establir-hi l’escola l’any 1951. Des dels inicis va ser el centre de la vida escolar. Actualment, quasi bé tota la Casa està ocupada per espais educatius, alhora que també s’hi troben les estances de les germanes.

La Gruta

La Gruta és una instal·lació molt important de la nostra escola. Present des dels inicis del centre, ha esdevingut un símbol per a totes les promocions de nois i noies que hi han passat al llarg de molts anys. Avui ocupa un lloc privilegiat al pati, tot veient créixer les noves generacions d’alumnes que omplen de vida el nostre centre.

Infermeria

L’escola disposa d’una infermeria per atendre aquells alumnes que pateixin algun tipus d’indisposició durant l’horari escolar. Pel que fa als incidents que es puguin patir dins el recinte escolar, l’escola disposa d’una assegurança que permet que els alumnes siguin atesos immediatament en una mútua propera al centre

Sales del professorat

L’escola disposa de tres sales de professors, on el personal docent pot desenvolupar la seva feina fora de l’aula. Són sales àmplies, acollidores, equipades amb equips informàtics i amb tot el necessari per a la realització de les feines relacionades amb la preparació de les classes.

Sales d’entrevistes

L’escola disposa d’un conjunt de sales habilitades per a les entrevistes entre pares i mares i professors. Són espais acollidors on pares i professors poden intercanviar punts de vista i parlar del desenvolupament dels alumnes. L’escola, de sempre, ha potenciat la relació pares-escola com un dels pilars de l’estil propi del centre.

Col·laboradores i partners

Som educació,som futur.

Concertar visita