Familia Escola Acció Compartida

El programa FEAC va néixer l’any 2000 i s’ha implantat a més de 200 escoles d’arreu del Catalunya. Es tracta de facilitar 5 trobades entre pares i docents de les diferents etapes educatives cada curs escolar. En aquestes trobades es dialoga i reflexiona sobre un tema, de responsabilitat compartida, que prèviament s’ha motivat mitjançant una breu lectura (un cas) en el Butlletí FEAC. A cada grup de FEAC hi ha un»animador» que s’ha format mitjançant un curs en facilitar el diàleg.

CARTA FEAC

Privacy Preference Center