El Departament d’Ensenyament ha creat el Programa d’innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals.

La Immaculada ha estat seleccionada com a escola pilot per tal de posar en marxa aquest projecte i poder fer-ne una avaluació.

La finalitat del Programa és estimular els centres educatius a elaborar un projecte que els permeti assolir els objectius generals següents:

  • Sensibilitzar la comunitat escolar de la importància de prevenir i erradicar l’assetjament entre iguals.
  • Formar la comunitat escolar per tal de prevenir, detectar i intervenir davant possibles situacions d’assetjament entre iguals.
  • Apoderar i implicar l’alumnat per detectar i aturar els processos d’assetjament escolar mitjançant accions de servei a la comunitat.
  • Prevenir possibles situacions dassetjament en el centre educatiu.
  • Detectar, intervenir i aturar les situacions d’assetjament escolar.