Què és la Mediació?

La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d’una tercera persona, amb formació específica i imparcial, amb l’objecte d’ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori.

El Col·legi posa a la disposició dels alumnes un servei de Mediació Escolar per tal que  puguin trobar la solució a conflictes de convivència a través del diàleg i el pacte amb els alumnes implicats en la seva educació i sense tenir el càstig com a protagonista.

Actualment, el Projecte de Mediació Escolar el duen a terme professors/es que han rebut formació com a mediadors. Durant aquest curs, però, estem formant els primers alumnes (a 2n d’ESO) per tal que poguem tenir alumnes mediadors que, juntament amb el professorat,  portin a la pràctica diària el projecte.

Tots els alumnes de 2n d’ESO participen d’activitats de mediació i, un cop haver reflexionat sobre el tema, un grup de voluntaris decideix presentar-se com a mediadors. Aquests reben formació específica com a alumnes-mediadors i, acabada la seva formació, s’inclouen en el grup de mediadors de l’escola per poder ajudar la resta de companys.

El Col·legi Immaculada Concepció – Horta vol així educar els seus alumnes en la cultura de la pau, el diàleg i el respecte per tal d’ajudar-los a crèixer com a persones compromeses amb el món actual.

Qui pot utilitzar el servei de Mediació?

Qualsevol alumne/a que vulgui solucionar un problema amb un company/a a través del diàleg i el pacte.

Què han de fer els alumnes si volen utilitzar el servei de Mediació?

Dirigir-se al tutor/a o a la Coordinadora de Mediació, la professora Maria Jesús Dionisio.

Com funciona?

  1. Qualsevol alumne/a pot sol·licitar prendre part en un procés de mediació.
  2. Un cop plantejat, s’estudiarà el cas i escollirà una persona mediadora.La persona mediadora es posarà en contacte amb les dues parts per començar el procés de mediació.
  3. Si les dues persones accepten participar en el procés de  mediació, la persona mediadora convoca una trobada de les persones implicades en el conflicte per parlar i dialogar sobre el problema que tenen. En aquesta trobada també es concretaran els acord de mediació i els pactes a què vulguin arribar.
  4. Un cop presos els acords i els pactes es deixaran passar 15 dies després dels quals hi haurà una altra trobada entre les mateixes persones per veure com s’estan complint els acords.
  5. Si tot torna a funcionar amb normalitat i s’ha solucionat el problema es donarà per acabat el procés de mediació.

Servei de Mediació Escolar

Col·legi Immaculada Concepció- Horta