Certificació ISO 9001:2015

L’escola Immaculada Concepció d’Horta té implantat un sistema de gestió de la millora contínua basat en la norma ISO 9001:2015. Aquest sistema es va iniciar el curs 2016- 2017 i s’ha anat desenvolupant i aplicant paulatinament a totes les etapes que conformen l’oferta educativa del centre. 

Aquest mes de maig l’escola ha assolit la certificació oficial ISO 9001:2015 en superar l’auditoria duta a terme per l’empresa certificadora Applus+ i que acredita que el sistema de qualitat de l’organització és conforme amb els requisits de la norma. 

Aquesta fita ha estat possible  gràcies a l’esforç de l’equip directiu, el professorat, el personal de serveis i l’inestimable suport de les Germanes de l’escola. 

El nostre desig és que aquest certificat serveixi per fer una pràctica educativa cada cop millor i que això suposi un benefici per al nostre alumnat i les seves famílies i, en general, per a tots els membres de la Comunitat Educativa de la nostra escola.