ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

Enguany a l’escola hem estat treballant l’Estratègia Digital de Centre (EDC) que és un document que recull totes les accions que es realitzen en el centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu.
Podeu conèixer-la en el següent vincle https://sites.google.com/view/ichorta-edc/inici i en ell hi trobareu:
– Els resultats de la diagnosi del nostre centre en l’àmbit digital pel que fa al centre, l’alumnat, el professorat i les famílies, els objectius que ens hem marcat per als propers 3 cursos, les activitats per a dur-los a terme i els indicadors que utilitzarem per poder avaluar si anem pel bon camí o cal fer alguna proposta de millora.
– Una segona part que fa referència a la Cultura Digital de l’escola on trobareu, entre d’altres, les Normes de Funcionament del Centre actualitzades amb les novetats referides a l’EDC, els protocols d’acollida de l’alumnat, les famílies i el professorat i els protocols d’ús dels ordinadors, dels telèfons mòbils i altres aparells electrònics a l’escola.
Us convidem a que visiteu el web que recull la nostra EDC. En les reunions de principi de curs us explicarem  com aplicarem l’acollida digital de les noves famílies.