Formació SVB + DEA

Ahir 3 de febrer de 2022, l’escola es va convertir en una àrea cardioprotegida, dotat d’un DEA (Desfibril·lador extern automàtic), a més de personal de l’escola formada en el seu ús i en suport vital bàsic. Un DEA és un tipus de desfibril·lador computaritzat que analitza automàticament el ritme cardíac d’una persona que està patint una aturada. Quan sigui necessari, allibera una descàrrega elèctrica al cor per restablir el seu ritme normal. D’aquesta manera serà possible actuar de la millor manera possible davant una aturada cardíaca, augmentant així les possibilitats de supervivència davant aquesta situació en més d’un 70%.
Esperem no fer-ho servir mai.