1r Batx Reptes Científics

Els alumnes de 1r de Batxillerat a reptes científics van fer un treball de recerca al primer trimestre del curs 2022-23 per tal l’estudiar la qualitat de l’aire de la zona que envolta l’escola. Aquest treball consistia en recollir dades seguint el mètode científics, tractar aquestes dades, analitzar-les i treure’n conclusions. Com tot treball de recerca, la fase final hauria de ser la publicació dels resultats per això es va escriure un article que ha estat publicat en una revista de ciències. Podeu consultar l’article publicat obrint el pdf adjunt o bé visitant la pàgina https://revistes.uab.cat/ciencies

El títol del treball és Anàlisi de dades en projectes de ciències. Mesura de paràmetres per estudiar la qualitat de l’aire en la zona del voltant de l’escola.

Article Publicat