COED

Sensibilitzem als nostres alumnes sobre les desigualtats de gènere a la nostra societat. Eduquem als infants en la coeducació i la igualtat d’oportuitats entre homes i dones.