Natació 1r a 4t

Els alumnes de 1r a 4t de primària realitzant al CEM Horta diferents activitats de coordinació, autonomia i domini en el medi aquàtic mitjançant salts, girs i el treball dels diferents estils com el crol, la braça, l’esquena i la papallona.