Treball de síntesi de 3r ESO

Aquesta és una selecció dels treballs de síntei de 3r d’Eso d’aquest curs.